Det exakta belopp du kan förvänta dig spara in på din elräkning med Pixii Home, beror på flera olika faktorer, däribland din nuvarande energikonsumtion, ditt elavtal, hur stort ditt Pixii Home-system är, samt hur effektivt det används.

För att du ska förstå de faktiska besparingarna för dina energiberäkningar är det viktigt att du analyserar din egen energianvändning, elpriser och batteriprestanda. En Pixii-certifierad installatör kommer att hjälpa dig göra en bedömning utifrån dina unika omständigheter och ge dig en uppskattning.