Förenklad energilagring
Den lättinstallerade modulära utformningen av Pixii Home säkerställer kundnöjdhet och affärstillväxt

Norgetillverkade Pixii Home är GDPR-certifierat och sätter guldstandarden inom batterilagring. Pixii Home erbjuder genom sitt hållbara metallhölje som är utformat för installation utomhus eller i garage en robust lösning som utlovar fortsatt kundnöjdhet.

Pixii Home är framtidssäkert och anpassningsbart och utvecklas med kontinuerliga mjukvaruuppdateringar för att möjliggöra självförsörjning, bilateral elhandel (arbitrage) och marknadsdeltagande. Den uppfyller de högsta standarderna inom dataskydd och operationell excellens och levereras med en garanti på tio år.

Installationen är enkel att genomföra på grund av vårt förhandsdragna system och vår användarvänliga app. Med hjälp av heltäckande utbildning genom Pixii Academy och dedikerade supportkanaler.

Gå hand i hand med Pixii i övergången till grön energi!
Genom att välja oss som partner får du tillgång till framtidssäkrad och
smart energilagring som placerar dig flera steg före konkurrensen.


Pixii Home erbjuder konsumenter flera fördelar:

Smart energibesparing
Gör det möjligt för konsumenter att generera inkomster

Teknologin

Pixii Home är baserad på PixiiBox, en 3,3 kW tvåvägskonverteringsmodul som också är den centrala byggstenen i Pixiis lösningar för den professionella marknaden. Pixii Home kan utrustas med upp till sex PixiiBox-moduler (20kW) och upp till fyra 48-volts litiumjonbatterier med en total kapacitet på 20 kWh. Både antalet PixiiBox-moduler och batterier kan skalas efter nuvarande och framtida energibeh

Pixii Home har en av branschens snabbaste svarstider för energilagring upp till 20 kW, vilket gör den särskilt lämplig för FFR- och FCR-tjänster. Detta gör att systemet klarar mycket snabba justeringar i kraft. Detta är avgörande för att upprätthålla frekvensstabilitet genom att bidra till frekvensregleringstjänster, som är kritiska när det plötsligt uppstår toppar i efterfrågan eller fall i utbudet.

Modularitet: tillväxt som du kan räkna med:

Batterilagringssystemet Pixii Homes modularitet innebär tillväxt för både dig och dina kunder. Systemet kan byggas ut för att tillgodose ökande effektbehov och skyddar därigenom inte bara era kunders investering utan stärker även er återkommande intäktspotential genom serviceavtal som betjänas av vår personal dygnet runt.

Vårt 48-voltsystem är galvaniskt isolerat, med direkt utbytbara moduler som gör det säkert och enkelt att underhålla. Tillsammans med Pixii Homes nätverk för reservdelsförsörjning tillhandahåller du en kvalitetsservice som minimerar stilleståndstiden och maximerar kundnöjdheten.

Jag vill veta mer om Pixii Home
En av våra säljare kommer att kontakta dig
Spara energi eller tjäna pengar med Pixii Home:
Balanstjänster / Flexibilitetsmarknader
Utnyttja värdet av din Pixii Home och tjäna pengar på ditt systems flexibilitet genom att erbjuda tillgänglig kapacitet till stödtjänster som FFR, FCR, standardrampbaserade FCAS-tjänster och mera.
Bilateral elhandel (arbitrage)
Lagra energi när elavgifterna är låga och använd den när kostnaderna är höga.
Effekttoppskapning (peak shaving)
Minska dina totalavgifter och spara in på kostnader genom att kapa din energiförbruknings toppar.
Egen PV-förbrukning
Få ut så mycket som möjligt från din solcellsinvestering och minska ditt beroende av elnätet med hjälp av smart energihantering som gör det möjligt för dig att dirigera överskottsel till batterier för användning under rusningstid.
Sälj överskottsel tillbaka till elnätet
Sälj överskottsel tillbaka till elnätet när du producerar mer energi är du behöver för din egen förbrukning.
Frågor och svar
 • Hur mycket kan jag förvänta mig spara in på min elräkning?
  Det exakta belopp du kan förvänta dig spara in på din elräkning med Pixii Home, beror på flera olika faktorer, däribland din nuvarande energikonsumtion, ditt elavtal, hur stort ditt Pixii Home-system är, samt hur effektivt det används.

  För att du ska förstå de faktiska besparingarna för dina energiberäkningar är det viktigt att du analyserar din egen energianvändning, elpriser och batteriprestanda. En Pixii-certifierad installatör kommer att hjälpa dig göra en bedömning utifrån dina unika omständigheter och ge dig en uppskattning.
 • Vilka är de potentiella långsiktiga besparingarna och avkastningen på investeringen med Pixii Home?
  Genom att lagra överskottsel, och i synnerhet från solpaneler eller under tider av låg elanvändning kommer Pixii Home att minska ditt behov av att köpa elektricitet från elnätet under perioder av högre efterfrågan. Detta kommer att minska dina elkostnader i det långa loppet.

  Effekttoppskapning (peak shaving):Pixii Home gör att du kan minska serviceavgifter till din elnätsleverantör på grund av att topparna i din energikonsumtion kapas eftersom du kan använda lagrad energi under perioder av hög energiefterfrågan.

  Bilateral elhandel (Arbitrage): med hjälp av Pixii Home kan du lagra energi från nätet när kostnaden är låg och sedan använda den när kostnaden är hög. (Lokala bestämmelser gäller)

  Balansering av stödtjänster: Understöd ditt lokala elnät genom att hyra ut kapacitet från dina Pixii Home-batterier till tilläggstjänster som FFR, FCR och FCAS och få betalt för det. (Lokala bestämmelser gäller)

  Sälj din överskottsenergi: Tjäna pengar genom att sälja din överskjutande solenergi tillbaka till elnätet. (Lokala bestämmelser gäller)
 • Kan jag övervaka Pixii Home-prestanda på distans?
  Ja, du kan övervaka ditt batteri med hjälp av Pixii Home-appen som finns att hämta i AppStore och Google Play. Appen ger dig möjlighet att övervaka batteriladdningsnivåer, urladdningsmönster och annan relevant prestandadata från valfri plats med internetåtkomst.
 • Hur är batteriets miljöpåverkan och hur gör jag för att bortskaffa det?
  LFP-batterier som används i Pixii Home påverkar miljön under tillverkningsprocessen och vid bortskaffande. Tillverkningen av batterier involverar användning av råmaterial och energi vilket kan bidra till utsläpp av växthusgaser och andra miljöfaktorer.
                                                                                                                                                                               
  För att minska den negativa miljöpåverkan måste batterierna återvinnas på korrekt sätt när de når slutet av sin användbara livslängd. De flesta lokala myndigheter har program för att återvinna och hantera använda batterier för att minska deras miljöpåverkan.

  Att återlämna batterier till godkända återvinningscentraler utgör ett viktigt steg när det gäller att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet.
 • Finns det några säkerhets bekymmer med att ha Pixii Home i mitt hem?
  Det finns få säkerhetsbekymmer med att ha ett batterisystem som Pixii Home i ditt hem. Pixii Home har flera säkerhetsfunktioner för att minimera riskerna för brand eller elektriska problem.

  Pixii Home följer strikta säkerhetsstandarder och regleringar för att säkerställa säker användning.

  Pixii Home är utformat med ett åtagande om cybersäkerhet och datasäkerhet. Pixii Home levereras med robusta säkerhetsåtgärder på flera nivåer, som omfattar strikta policyer, nätverksskydd och systemkontroller.

  Med korrekt installation och övervakning av systemet finns det oftast inga betydande säkerhetsproblem att oroa sig för när man har Pixii Home i hemmet.
 • Kommer Pixii Home fungera effektivt under olika väderförhållanden?
  Ja, Pixii Home är designat för utomhusbruk i nordiska väderförhållanden.
 • Hur effektivt är Pixii Home på att lagra och avge energi?
  Pixii Home är utformat med effektiva laddnings- och urladdningsprocesser för att maximera dess energilagringskapacitet och prestanda.

  Pixii Home använder avancerade teknologier för att minimera energiförluster under dessa processer, vilket möjliggör en hög grad av effektivitet när de lagrar och avger energi.
 • Har Pixii Home garanti, och i så fall, vad täcker den?
  Ja, Pixii Home kommer med en garanti. Garantivillkoren kan variera beroende på distributionsbolag. Garantin täcker tillverkningsfel och defekter som uppstår vid normal användning. Garantitiden kan variera, men Pixii Home har normalt en garanti på 10 år.
 • Vad är batteriets förväntade livslängd?
  Den förväntade livslängden för ett LFP batteri är normalt cirka 10 år, även om den exakta livslängden kan variera beroende på faktorer som användning, underhåll och miljöförhållanden.

  Efter 10 års användning kan batteriets kapacitet gradvis minska, vilket kan påverka dess prestanda och lagringskapacitet. Det är viktigt att följa rekommendationer för underhåll och övervakning för att förlänga batteriets livslängd och säkerställa dess optimala funktion under denna tidsperiod.
 • Behöver jag en professionell installatör, eller kan jag göra det själv?
  Ja, du måste anlita en professionell installatör för att installera Pixii Home. Installationen av Pixii Home innebär elektriska komponenter och anslutningar som kräver kunskap och expertis för att säkerställa en säker och korrekt installation. Alla våra installatörer har genomgått certifiering för att garantera säker installation och drift.
 • Kommer Pixii Home att integreras sömlöst med mitt befintliga elektriska system?
  Integrationen av Pixii Home med ditt befintliga elektriska system beror på flera faktorer, inklusive systemets konstruktion och eventuella anpassningar som krävs för att säkerställa en smidig integration.

  Pixii Home är designat för att vara kompatibelt med standard-elsystem och kan integreras relativt smidigt. Det är viktigt att notera att installationen och integrationen av batteriet måste utföras av en kvalificerad professionell installatör med kunskap om elektriska system och batterilagringsenheter.

  En certifierad Pixii Home-installatör kan utvärdera ditt befintliga elsystem, identifiera eventuella anpassningar som behövs och se till att Pixii Home integreras säkert och effektivt.
 • Är Pixii Home kompatibelt med min nuvarande solpanelinstallation?
  För att ge ett exakt svar på frågan om kompatibilitet mellan ditt nuvarande solpanelsystem och Pixii Home-batteriet behövs mer specifik information om dina solpaneler, deras tekniska specifikationer och det befintliga elsystemet.

  Pixii Home är utformat för att vara kompatibelt med många solpanelsystem på marknaden. De är vanligtvis utrustade med omvandlare och anslutningar för att kunna integreras med solpaneler och dra nytta av den förnybara energin de genererar.

  För att bekräfta kompatibiliteten är det bäst att kontakta en certifierad installatör. De kan utvärdera din befintliga solpanelsinstallation och elsystem för att avgöra om Pixii Home kan integreras och fungera sömlöst med dina befintliga solpaneler.
 • Hur mycket av mitt hems energibehov kan täckas av Pixii Home?
  Pixii Home-batteriet har en maximal kapacitet på 20 kWh. Det kan täcka en betydande del av ditt hems energibehov, särskilt för mindre till medelstora hushåll. Den höga kapaciteten bidrar med mer kraft för att driva viktiga apparater och enheter, både under längre perioder eller under tider med högre energiförbrukning.

  Den exakta omfattningen av hur mycket det kan täcka ditt hems energibehov beror dock fortfarande på olika faktorer, inklusive din genomsnittliga dagliga energiförbrukning, apparaternas effektivitet och hur effektivt du hanterar och fördelar energi i hushållet. En installatör kan hjälpa till att anpassa Pixii Home efter dina specifika behov och ge en mer exakt uppskattning av dess täckning för ditt hem.
 • Finns det några löpande underhålls- eller ersättningskostnader?
  Pixii Home måste övervakas för att säkerställa att det fungerar korrekt och effektivt. Din lokala installatör erbjuder underhålls- och serviceplaner som kan hjälpa till att förlänga livslängden på ditt system och säkerställa optimal prestanda.
 • Hur ser framtiden ut för stödtjänster och elpriser?
  Framtiden för stödtjänster och elpriser präglas av övergången till förnybar energi och smarta nät. Stödtjänster kommer sannolikt att bli mer decentraliserade med ökad användning av batterilager och andra lösningar. Elpriser kan bli mer dynamiska med ökad efterfrågan och utbud från förnybara källor.
 • Är stödtjänster, balanseringstjänster och frekvensbalansering samma sak?
  Nej, stödtjänster, balanseringstjänster och frekvensbalansering är inte samma sak, trots att de alla relaterar till elsystemets stabilitet. De syftar till olika aspekter av att upprätthålla systemets stabilitet och effektivitet.
 • Kan jag köpa till Pixii Home till min befintliga solcellsanläggning?
  Det går i de flesta fall alldeles utmärkt att köpa till Pixii Home till din befintliga anläggning.
 • Hur fungerar ett solcellsbatteri?
  Pixii Home lagrar den överskottsel som genereras från dagens solenergiproduktion för att användas under natten, vilket ökar din egen användning av solenergi och sänker dina elkostnader. Batteriet kan anslutas antingen direkt till solcells-systemet (DC) eller efter växelriktaren (AC). Det övervakar och lagrar överskottselektricitet för framtida användning, vilket säkerställer en konstant strömtillförsel även när även när solen inte skiner. Du förblir ansluten till elnätet för att säkerställa tillgången till elektricitet vid behov.
 • Hur fungerar frekvensbalansering med batterilager?
  Frekvensbalansering med batterilager involverar batteriets övervakning av elnätets frekvens. När avvikelser uppstår lagrar eller frigör batterilagret energi för att återställa och stabilisera frekvensen. Det möjliggör en snabb respons på efterfrågan och spelar en avgörande roll för att bevara stabiliteten i kraftsystemet.

  Genom att ställa ditt batteri till förfogande för frekvensbalansering i det svenska elnätet via stödtjänster öppnas möjligheten att erhålla ekonomisk ersättning för ditt deltagande.
 • Hur går installationen av Pixii Home med stödtjänster till?
  En installation av Pixii Home med stödtjänster innebär att batterisystemet integreras med elnätet. Batteriet genomför en kontinuerlig övervakning av både frekvensen och spänningen i elsystemet. Vid behov avger eller absorberar batteriet snabbt energi för att snabbt stabilisera systemet, vilket effektivt bidrar till frekvensens kontroll och stabilitet.