För att säkerställa att Pixii Home förblir en pålitlig och multifunktionell elektrisk produkt är regelbundet underhåll vartannat år obligatoriskt enligt den utökade garantin.