Pixiihome
Hur kom vi fram till siffrorna? 

Stödtjänstmarknaden utan skattereduktion för grön teknik

 1. Priserna som används i beräkningen baseras på historiska priser från januari 2023 till december 2023. Estimaten för kompensation från deltagande i stödtjänstmarknaden baseras också på dessa historiska data, eftersom det är omöjligt att exakt förutsäga framtida kompensation.
 2. Inte alla elleverantörer stödjer deltagande i stödtjänstmarknaden, och detta varierar även geografiskt. Listan över elleverantörer som erbjuder deltagande i Sverige uppdateras regelbundet. Denna lista är från vår svenska partner, CheckWatt. Dock kan vi inte verifiera noggrannheten i den information som tillhandahållits. För att avgöra om din elleverantör tillåter deltagande i stödtjänstmarknaden, vänligen konsultera din lokala installatör.
 3. Intäkterna från deltagande i stödtjänstmarknaden varierar beroende på var i landet du bor och årstiden. Vår beräkning förväntar sig intäkter fördelade över 12 månader och återspeglar ett genomsnitt för hela Sverige med tillgång till stödtjänstmarknaden.
 4. Förändringar i kompensationen från deltagande i stödtjänstmarknaden kan på sikt påverka din avkastning. Vår beräkning antar att dagens kompensation fortsätter oförändrad.
 5. Aggregatorer och installationsföretag tar en provision på cirka 15% av intäkterna från stödtjänstmarknaden, men detta beror på val av företag. I våra beräkningar har vi dragit av 15 % i provision för aggregatorn och 15 % i provision för installationsföretaget. För att förstå hur det här scenariot gäller dig, kontakta din lokala installatör.
 6. Intäkterna från stödtjänstmarknaden beskattas som kapitalinkomst om de överstiger 40 000 SEK per år, vilket inte ingår i vår beräkning. Mer information om detta finns på Skatteverkets webbplats.
 7. Pixii AS tar inget ansvar för noggrannheten eller pålitligheten i de beräknade siffrorna som presenteras här. Informationen tillhandahålls endast i informativt syfte och bör betraktas som allmän vägledning. Eventuella ekonomiska eller andra beslut som tas baserat på denna information är användarens eget ansvar. Trots att vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information kan vi inte garantera fullständigheten eller exaktheten i de presenterade uppgifterna. Användare uppmanas att söka professionell rådgivning eller verifiera informationen hos relevanta källor innan beslut fattas.

Egenanvändning av solel med skattereduktion för grön teknik

 1. Skatteavdraget för skatteavdrag ger möjlighet till minskad skatt med upp till 50 000 SEK per år per vuxen i hushållet.
 2. Kontinuiteten av skatteavdraget för budgetåren 2025 och senare är osäker. Vår beräkning baseras på information tillgänglig på Skatteverkets webbplats. Uppdaterade regler för skattereduktion 01.01.2024 hittar du här.
 3. När vi beräknar vad du kan spara på din elräkning använder vi det genomsnittliga elpriset, där vi har använt siffror från Statistiska Centralbyrån. Statistiska Centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset och vatten på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år.  Totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 218 öre/kWh under första halvåret 2023 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år, enligt Statistiska centralbyrån. Då inkluderas alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms. Den totala elkostnaden per år är med dessa förutsättningar ca 43 600 kr/år. Energianvändningen varierar över året och det innebär att kostnaderna är högre på vintern än på sommaren.
 4. Pixii Home är ett batterisystem med många funktioner som minimerar elräkning. Egenanvändning av egenproducerad solel, arbitrage och peak shaving är alla funktioner som reducerar din elräkning. Din lokala leverantör kommer att konfigurera systemet på ett sätt som passar dina behov. Normalt kan man förvänta sig en minskning av elräkningen om man har energilagring med solceller på mellan 40 – 60%. I våra beräkningar har vi uppskattat en besparing på 50%.
 5. Alla våra beräkningar förutsätter att du redan har en solcellsanläggning som kan leverera tillräckligt med ström till ett 20 kWh Pixii Home batteri. Kostnaderna för att utöka befintliga anläggningar eller för att köpa en solcellsanläggning är inte inräknade i våra beräkningar.
 6. Pixii AS tar inget ansvar för noggrannheten eller pålitligheten i de beräknade siffrorna som presenteras här. Informationen tillhandahålls endast i informativt syfte och bör betraktas som allmän vägledning. Eventuella ekonomiska eller andra beslut som tas baserat på denna information är användarens eget ansvar. Trots att vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information kan vi inte garantera fullständigheten eller exaktheten i de presenterade uppgifterna. Användare uppmanas att söka professionell rådgivning eller verifiera informationen hos relevanta källor innan beslut fattas.